Ceny

Stáčení je možné pouze při nahlášení předem. Objednávky přijímá pan Erwin Gmeinböck telefonicky +43 (2552) 2388. Následující údaje jsou k objednávce potřebné:

  • typ lahví (např.: 1l, 0.7l atd.)
  • bio provozovna
  • údaj o množství lahví mytí/stáčení/etiketování

Příplatek za malé množství 10% méně než 1.000 lahví mytí. Paušál za malé množství méně než 1.000 lahví stáčení - € 10,-- za láhev.

Bližší informace ke stáčení najdete pod technika nebo v ceníku.

nečlenové

láhev mytí 0,09€ za láhev
láhev plnění 0,13€ za láhev
etiketování 0,05€ za láhev

členové

láhev mytí 0,06€ za láhev
láhev plnění 0,07€ za láhev
etiketování 0,02€ za láhev